fbpx

Företagsfinansiering

Kareby Finans erbjuder lån til företag och juridiska personer. Ett företagslån ger bolaget möjlighet att växa och expandera utan att binda kapital i maskiner, fastigheter mm. Ett lån från Kareby Finans kan användas till det mesta dock krävs att vi kan erhålla någon form av säkerhet för lånet så som pant i fastighet, ett fordon eller något liknande.

Villkoren för våra lån skräddarsys utifrån vad pengarna ska användas till och vad ditt företag har för kreditrating. Vilken typ av säkerhet som finns för lånet styr också räntenivå samt amorteringstakt.

Bland våra kunder hittar man samtliga typer av bolag men merparten av bolagen är snabbväxande företag som har svårt att säkra krediter tillräckligt snabbt i en traditionell bank. Ofta kan en affärsmöjlighet försvinnan innan en traditionell bank har hunnit ta ett kreditbeslut vilket gör att vi ofta finansierar som en brygga fram till banken hunnit processa ansökan, så kallad bryggfinansiering.

01

Fastighet

Fastighetsfinansiering
Vi erbjuder er att låna upp till 80% av värdet. Möjlighet finns till både kortsiktig finansering för att snabbt kunna göra förvärvet och sedan flytta lånen till en bank men vi kan även erbjuda långsiktig finansiering med löpande amortering.

02

Leasing

Leasingavtal
Att leasa en tillgång fördelar kostnaden över den tid som tillgången ska användas och är vanligt för företag vid större investeringar. Vi skräddarsyr leasingupplägg utifrån den investering ni ska göra. Kontakta oss för en offert.

03

Lån

Företagslån
Behöver ni stärka företagets likviditet eller finansiera en expansion. Kanske har ni tillgångar som är betalda, ni kan då använda dessa tillgångar som säkerhet för ett företagslån.

Företagsfinansiering

Kareby Finans erbjuder olika typer av företagsfinansiering genom lån eller leasing. Vårt fokus är finansiering av fastigheter där vi erbjuder upplägg med högre belåningsgrad än traditionella banker. Vi kan erbjuda korta upplägg på upp till 36 månader för att ni snabbt ska kunna komma till skott och därefter flytta finansieringen till en traditionell bank samtidigt som har möjlighet att erbjuda längre upplägg med löpande amortering.