fbpx

Finansiellt Institut

Kareby Finans AB (publ) är ett hos Finansinspektionen registrerat finansiellt institut med institutnummer 57688.

Vad innebär registreringen:

I samband med registreringen gör FI en kontroll av bland annat ägare och ledning.

FI kontrollerar därefter minst en gång per år att de registrerade företagen uppfyller de krav som ställs på dem. Ett registrerat företag är skyldigt att lämna den information som FI begär, bland annat om åtgärder om penningtvätt. När det sker förändringar i ledningen eller av ett kvalificerat ägande hos ett registrerat företag ska detta anmälas till FI. FI har rätt att utföra platsundersökningar hos finansiella institut, men inte hos inlåningsföretag och spar- och låneföreningar.

Om ett registrerat företag inte följer gällande lagar har FI möjlighet att förelägga företaget att upphöra med verksamheten.

Finansiella institut kan bedriva valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. Annan finansiell verksamhet kan till exempel vara kreditgivning till näringsidkare. Kreditgivning till konsumenter är däremot tillståndspliktigt och utgör sådan verksamhet som står under FI:s tillsyn.

01

Fria uttag

Ni kan när som helst begära utbetalning av de pengar ni har investerat. Vi återköper då andelarna kommande månadsskifte utan avgifter.

02

Månads utb.

En andel/preferensaktie ger rätt till 7% utdelning per år som betalas ut månadsvis till det konto som anmälts vid investeringen. Exempelvis om ni investerat 100 000 kr får du 7 000 kr per år vilket ger 583 kr i månaden.

03

Säkerhet

Genom att investera i Kareby Finans andelar/preferensaktier gör du en indirekt investering i fastighetslån och företagslån vilket ger en hög och satbil avkastning med relativt sett låg risk. Denna typ av investeringar har tidigare varit möjlig enbart för stora företag och institut.

Företagsfinansiering

Kareby Finans erbjuder olika typer av företagsfinansiering genom lån eller leasing. Vårt fokus är finansiering av fastigheter där vi erbjuder upplägg med högre belåningsgrad än traditionella banker. Vi kan erbjuda korta upplägg på upp till 36 månader för att ni snabbt ska kunna komma till skott och därefter flytta finansieringen till en traditionell bank samtidigt som har möjlighet att erbjuda längre upplägg med löpande amortering.

Investera i
Kareby Finans

Letar ni efter en bra placering. Vi erbjuder både företag och privatpersoner att investera/spara i Kareby Finans till en hög och fast avkastning om 7%. För företag/aktiebolag är avkastningen skattefri och för privatpersoner 25%